Art Revisited logo
Roesd Giclée - shop
Home Artists Erik van Ommen
Back to search

Erik van Ommen

Erik van Ommen Erik van Ommen geboren in 1956, studeerde in 1983 af aan de Academie Minerva in Groningen. Hij woont met zijn vrouw in een oude pastorie, een Rijksmonument op de historische Brink van Vries.

Erik maakt figuratief werk in de traditie van de Noordelijke Realisten en exposeert in binnen- en buitenland. Zijn olieverfschilderijen, aquarellen, pastels, etsen, bronzen beelden en tekeningen laten zien dat vogels en natuur voor hem als inspiratiebron dienen. “Kunst en natuur zijn voor mij onlosmakelijk verbonden en ik zie het dan ook als mijn taak me als beeldend kunstenaar in te zetten voor het behoud van datgene wat mij inspireert” aldus Erik van Ommen. Of het nu gaat om kunst of over natuurbehoud, hij is er van overtuigd dat passie, creativiteit en samenwerking tot meer leiden. Dat is een van de redenen dat hij met andere kunstenaars in de jaren negentig de Artist for Nature Foundation oprichtte. Deze stichting is nog steeds actief en stelt zich ten doel om door middel van kunstprojecten de aandacht te vestigen op bedreigde natuurgebieden.

Erik van Ommen is een van de weinige kunstenaars die buiten vogels en dieren schildert en tekent. Een telescoop is daarbij zijn belangrijkste hulpmiddel. Hierdoor kan hij het gedrag van zijn onderwerp zo goed mogelijk bestuderen en schetsen. Veel aquarellen en tekeningen werkt hij ter plaatse uit. Olieverfschilderijen en etsen zijn gebaseerd op veldschetsen. Erik van Ommen beschouwt de wereld als zijn atelier: www.atelierbrink2.nl

Products

Artworks